Ar į švietimo įstaigas gali būti priimami vaikai iš kitos savivaldybės?

Prašymai pirmiausia priimami toje mokykloje mokytis pageidaujančių asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tik esant laisvų vietų švietimo įstaigose priimami prašymai ir gyvenančių kitoje savivaldybėje.