Kaip užsakyti paslaugą?

Tėvai (globėjai) pateikti prašymus gali internetiniu adresu https://ugdaualytiski.alytus.lt 

Teikiant prašymą, pageidaujamos lankyti švietimo įstaigos priėmimo sistemos tvarkytojui arba Švietimo ir sporto skyriaus tvarkytojui, raštu būtina papildomai pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos (gali būti pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):

  • vaiko gimimo liudijimas;
  • dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikomas pirmumas.

Pastaba. Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamos lankyti švietimo įstaigos priėmimo sistemos tvarkytoją ar Švietimo ir sporto skyriaus tvarkytoją.