Pakeitimai dėl prioritetų

Informacija:

Priimti šie pakeitimai dėl priėmimo prioritetų taikymo:

  • vaikams iš šeimų, kuriose tėvai augina tris ir daugiau vaikų.
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka karo tarnybą arba abu tėvai (globėjai) yra statutiniai valstybės tarnautojai, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos vidaus tarnybos statutas.
  • vaikai priimamai be eilės, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoju toje pačioje švietimo įstaigoje.