Informacija tėvams

Informuojame, kad prašymus priimti vaikus į Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigas tėvai (globėjai) gali pateikti internetiniu adresu https://ugdaualytiski.alytus.lt, atvykus į švietimo įstaigą ar savivaldybę.

Tėvai (globėjai) viename prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi ugdymo įstaigas. Tėvai (globėjai) įvardydami dvi pasirenkamas švietimo įstaigas nurodo pasirinkimo pirmumą. Priėmus vaiką į I pasirinktą švietimo įstaigą vaiko vieta II pasirinktoje švietimo įstaigos eilėje neišsaugoma, prašymas anuliuojamas. 

Apie vaikui skirtą vietą švietimo įstaigoje tėvai (globėjai) informuojami jų prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Jei tėvai (globėjai) prašyme nenurodė elektroninio pašto adreso, jie informuojami pagal prašyme pasirinktą kitą informacijos gavimo būdą.