Priėmimas

Priimami prašymai tėvų (globėjų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) faktinė gyvenamoji vieta Alytaus mieste. Esant lais…

Paslauga, skirta tėvams (globėjams) pateikti prašymus į Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyk…