Kaip užsakyti paslaugą?

Priimami prašymai tėvų (globėjų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) faktinė gyvenamoji vieta Alytaus mieste. Esant laisvų vietų švietimo įstaigose, priimami prašymai ir tėvų (globėjų (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) gyvenančių ir kitoje savivaldybėje.

Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu, atvykus į švietimo įstaigą ar savivaldybę visus metus.
Tėvai (globėjai) viename prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi ugdymo įstaigas. Tėvai (globėjai) įvardydami dvi pasirenkamas švietimo įstaigas nurodo pasirinkimo pirmumą. Priėmus vaiką į I pasirinktą švietimo įstaigą vaiko vieta II pasirinktoje švietimo įstaigos eilėje neišsaugoma, prašymas anuliuojamas.

Prašymų pateikimas elektroniniu būdu

Vaikų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytu laiku. Prašymai teikiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymą teikiant po Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto mokinių priėmimo laiko, prašymai teikiami atvykus į konkrečią ugdymo įstaigą, tvarkos apraše nurodyti priėmimo pirmumo kriterijai netaikomi, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas.

Tėvai (globėjai) pateikti prašymus gali elektroniniu būdu, jungiantis per elektroninius valdžios vartus arba savivaldybės interneto svetainėje nurodytu adresu https://ugdaualytiski.alytus.lt ir savarankiškai užpildyti elektroninę prašymo formą.

Prašymų pateikimas raštu

Teikiant prašymą pageidaujamos lankyti švietimo įstaigos priėmimo sistemos tvarkytojui arba savivaldybės tvarkytojui raštu būtina papildomai pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos (gali būti pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):

  • vaiko gimimo liudijimas;
  • dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikomas pirmumas.

Pastaba. Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamos lankyti švietimo įstaigos priėmimo sistemos tvarkytoją ar savivaldybę.