Paslaugos aprašymas

Priimami prašymai tėvų (globėjų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) deklaruota gyvenamoji vieta Alytaus mieste. Esant laisvų vietų švietimo įstaigose, priimami prašymai ir tėvų (globėjų (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) gyvenančių ir kitoje savivaldybėje.

Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu, atvykus į švietimo įstaigą ar savivaldybę visus metus.
Tėvai (globėjai) viename prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi ugdymo įstaigas. Tėvai (globėjai) įvardydami dvi pasirenkamas švietimo įstaigas nurodo pasirinkimo pirmumą. Priėmus vaiką į I pasirinktą švietimo įstaigą vaiko vieta II pasirinktoje švietimo įstaigos eilėje neišsaugoma, prašymas anuliuojamas.

Priimamų vaikų sąrašai patvirtinami iki kiekvienų metų liepos 1 d. ir viešinami ugdymo įstaigose.
Apie vaikui skirtą vietą švietimo įstaigoje tėvai (globėjai) informuojami jų prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Jei tėvai (globėjai) prašyme nenurodė elektroninio pašto adreso, jie informuojami pagal prašyme pasirinktą informacijos gavimo būdą.

Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas:
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-404 „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo